Yritys

Olen Marjo Mäyrä, oululainen toiminta- ja fysioterapeutti, psykoterapeutti sekä ratkaisukeskeinen työnohjaaja.


Innostuksen Hetki syntyi omasta innostuksestani ja halustani ohjata ihmisiä löytämään oivalluksia ja ratkaisuja elämänsä haasteisiin soveltamalla kaikkia hallitsemiani terapian aloja kullekin sopivalla tavalla. Toimintani avainsanoja ovat toiminnallisuus ja ratkaisukeskeisyys sekä asiakkaan arvostava ja kunnioittava kohtaaminen.

Vahvuuteni terapeuttina ovat asiakkaan kuunteleminen ja innostaminen sekä aito kiinnostus asiakasta kohtaan. Kouluttajana olen läsnä oleva ja käytän työssäni toiminnallisia menetelmiä.

Arvot, joihin toimintani perustuu:

Avoimuus
Avoimuus on minulle sitä, että teen työni näkyväksi sekä asiakkaalleni että tarvittaessa hänen yhteisölleen. En ole perinteisen ”koppiterapian” kannalla, vaan ajattelen, että kun toiminta on näkyvää, se lisää myös terapian ja koulutuksen vaikuttavuutta. En pidä itseäni korvaamattomana, ja siksi haluan antaa tietoni ja asiantuntemukseni yhteisön tai asiakkaan käyttöön.
On mahdollista, että terapia- tai työnohjaustilanteissa on asiakkaan lisäksi mukana joku hänen lähiyhteisöstään. Sillä tavalla asiat siirtyvät eteenpäin.

Toiminnallisuus
Toiminnallisuudella tarkoitan sitä, että ratkaisuja etsiessämme menen asiakkaan arkeen ja pyrimme tekemään asioita niin, että asiakas pystyy siirtämään oppimiaan asioita arkisiin tilanteisiin. Samoin vastaanotollani pyrimme tekemään konkreettisia asioita ja harjoitteita.
Haluan tehdä asioita näkyviksi. Siksi onkin todennäköistä, että teemme asiakkaan kanssa keskustelun lisäksi toiminnallisia harjoituksia, jotta asiakkaalle jää terapiasta myös konkreettinen kokemus.


Ihmislähtöisyys
Mielestäni ihminen on enemmän kuin asiakas, siksi puhun mieluummin ihmis- kuin asiakaslähtöisyydestä.
Minun vahvuuteni terapeuttina on se, että otan ihmisen vastaan juuri sellaisena kuin hän on. Pyrin huomioimaan asiakkaani ja hänen tilanteensa kokonaisvaltaisesti kaiken sen kanssa, mitä hänen elämässään kullakin hetkellä on.

Ratkaisukeskeisyys
Uskon, että tieto ja asiat ovat kullakin ihmisellä jo olemassa. Minun tehtäväni terapeuttina on yhdessä asiakkaan kanssa miettiä juuri hänelle sopivat ratkaisut, jotta hän voi elää onnellista ja itsensä näköistä elämää.
Ratkaisuja etsiessämme teen näkyväksi hänen elämässään olevia asioita esimerkiksi kysymyksiä esittämällä. Työtapaani liittyy myös voimavaralähtöisyys ja yksilön omien vahvuuksien etsiminen. Heikkoudet tiedetään helpommin, mutta vahvuudet ovat vähemmän tunnettuja.

Marjon ura pähkinänkuoressa: