Yritys

Innostuksen Hetki syntyi innostuksesta ja halusta ohjata ihmisiä löytämään oivalluksia ja ratkaisuja elämänsä haasteisiin soveltamalla kaikkia hallitsemiamme terapian aloja kullekin sopivalla tavalla. Toimintamme avainsanoja ovat toiminnallisuus sekä asiakkaan arvostava ja kunnioittava kohtaaminen.

Vahvuutemme terapeutteina ovat asiakkaan kuunteleminen ja innostaminen sekä aito kiinnostus asiakasta kohtaan.

Arvot, joihin toimintamme perustuvat:

Avoimuus
Avoimuus on meille sitä, että teemme näkyväksi sekä asiakkaalleni että tarvittaessa hänen yhteisölleen. Ajattelemme, että kun toiminta on näkyvää, se lisää myös terapian vaikuttavuutta. Emme pidä itseämme korvaamattomana, ja siksi haluan antaa tietomme ja asiantuntemukseni yhteisön tai asiakkaan käyttöön. On toivottavaa, että terapia- tai työnohjaustilanteissa on asiakkaa lisäksi mukana joku hänen lähiyhteisöstään. Sillä tavalla asiat siirtyvät eteenpäin.

Toiminnallisuus
Toiminnallisuudella tarkoitan sitä, että ratkaisuja etsiessämme menen asiakkaan arkeen ja pyrimme tekemään asioita niin, että asiakas pystyy siirtämään oppimiaan asioita arkisiin tilanteisiin. Samoin vastaanotollamme pyrimme tekemään konkreettisia asioita ja harjoitteita.
Haluamme tehdä asioita näkyviksi. Siksi onkin todennäköistä, että teemme asiakkaan kanssa keskustelun lisäksi toiminnallisia harjoituksia, jotta asiakkaalle jää terapiasta myös konkreettinen kokemus.


Ihmislähtöisyys
Mielestämme ihminen on enemmän kuin asiakas, siksi puhumme mieluummin ihmis- kuin asiakaslähtöisyydestä.
Meidän vahvuutena terapeutteina on se, että otamme ihmisen vastaan juuri sellaisena kuin hän on. Huomioimme asiakkaamme ja heidän tilanteensa kokonaisvaltaisesti kaiken sen kanssa, mitä hänen elämässään kullakin hetkellä on.