Valmennus

Urheilijoiden psyykkiset valmennukset voivat olla kertaluonteisia, tai kestää useita tapaamisia. Parhaisiin tuloksiin päästään 1-5 kertaa kestävillä tapaamisilla.

Valmennettavina voi olla sekä joukkueurheilijoita, että yksilölajien urheilijoita.

Itselläni on joukkueurheilutausta. Olen pelannut jääkiekkoa Oulun Kärppien naistenjoukkueessa 11 vuotta, ja lajia olen pelannut 25 vuotta. Uskon, että taustani ansiosta minulla on tavallista syvempää kokemuksellista ymmärrystä urheilijoiden valmennuksessa.

Toimin nyt viidettä kautta Oulun Kärppien naisten henkisenä valmentajana. Olen työskennellyt sekä koko ryhmän kanssa, että yksilötasolla. Lisäksi joukkueen päävalmentajan ja valmentajien kanssa olen tehnyt myös työnohjauksellista valmennusta.

Asiat, joita urheilijoiden kanssa käsittelemme, voivat liittyä puhtaasti urheiluun, mutta monesti on syytä käsitellä myös asioita, jotka vaikuttavat siviilielämässä. Toisinaan käsiteltävät asiat voivat olla myös hyvin arkisia ajanhallintaan ja voimavaroihin liittyviä asioita. Kun huomioidaan koko paletti, päästään vaikuttamaan urheilusuoritukseen.

Joukkueen kanssa on mahdollista miettiä tarkemmin koko joukkueen arvoja ja sitä, mihin toiminta perustuu. Tavoitteiden asettaminen on myös tärkeää. Se, mihin joukkue tähtää, ja millaisin toimin tavoitteisiin päästään.

Valmennusta voidaan tehdä myös etäyhteyttä hyödyntäen.

 

Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?
 
Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.
 
Neuropsykiatrinen terminä viittaa psykiatriseen oireistoon, jolle tyypillistä on neurologinen alkuperä. Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD, Aspergerin syndrooma sekä Touretten oireyhtymä. Neuropsykiatrinen oireyhtymä- käsitteen alle mahtuu hyvin laaja kirjo erityyppisiä oireita ja niiden ilmenemismuotoja.
 
Neuropsykiatrinen valmennusmenetelmä tukee erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista. Toiminnanohjaus on ikäänkuin toiminnan "lennonjohto" eli sillä tarkoitetaan taitoja, joiden avulla asioita saadaan tehdyksi eli esim. suunnittelukyky, aloittamisen kyky, loppuunsaattamisen kyky, organisointikyky ja ajanhallinta.
 
Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen.
 
Neuropsykiatrinen valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon ja edellyttää asiakkaalta jonkinasteista kykyä havainnoida ja arvioida omaa toimintaansa.
Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa.
 
Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta

 

 

 

 

 

 

Seuraa meitä Instagramissa