Työnohjaus

 

Ratkaisukeskeinen työnohjaus tukee työhyvinvointia ja ammatillisuutta.  Se säilyttää ja vahvistaa työhyvinvointia, motivaatiota, työkykyä ja työniloa.

Työnohjaaja pyrkii selkeyttämään työnohjaukseen osallistuvien tilannetta ja auttamaan työnohjauksessa olevia tekemään tilanteeseensa sopivia ammatillisia oivalluksia ja ratkaisuja.
Työnohjaajana olemme aktiivisia ja haluamme, että asioita tehdään konkreettisesti. Siksi käytämmekin paljon toiminnallisia menetelmiä.

Työnohjaus on ratkaisukeskeistä ja voimavaralähtöistä ja sen aikana avataan paljon haastaviakin tilanteita. Työnohjauksen aikana joku voi tulla tietoiseksi siitä, mitä asioita työssään voi muuttaa, mitä ei, ja mitkä asiat on hyväksyttävä sellaisina kuin ne ovat.

Tapaamisissa käsitellään paljon työssä jaksamiseen liittyviä asioita. Lisäksi avataan sitä, millainen työntekijä ohjattava haluaa olla ja samalla opitaan tuntemaan omia vahvuuksia. Jos on työyhteisössä keskinäisiä, vuorovaikutuksellisia haasteita, mietimme yhdessä sitä, miten kukin voi omalla panoksellaan vahvistaa työyhteisöä. Avaamme myös yksittäisiä tapauksia ja teemoja. Harjoittelemme paljon myös näkökulman vaihtamisen taitoa, jotta ohjattavat jaksaisivat tehdä työtään ja innostuakin siitä.

Työnohjauksen kannalta on hyvä asia, jos esimieskin voi olla mukana. On myös tapauksia, joissa esimies ei ole mukana työnohjausprosessissa.

Työnohjaus voi olla yksilötyönohjausta, ryhmätyönohjausta tai yhteisön työnohjausta, joka tapahtuu joko työpaikalla tai minun vastaanotollani. Tapaamiset ovat yleensä noin viiden viikon välein, 1-1,5 tuntia kerrallaan.

Työnohjausta voidaan tehdä myös etäyhteyttä hyödyntäen.
 

Seuraa meitä Instagramissa