Psykoterapia
 

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa asiakkaan ja psykoterapeutin välillä on luottamuksellinen ja tasavertainen yhteistyösuhde. Yhteistyössä etsitään ratkaisuja elämän pulmatilanteisiin.

Myönteinen tulevaisuuskuva ja tavoitteiden asettaminen ovat tärkeä osa psykoterapiaa. Terapiassa suunnitellaan tarvittavia edistymisaskelia ja asiakas ottaa niitä kohti omaa tavoitettaan. Asiakkaan omat toiveet, ideat ja tavoitteet ovat keskeisiä terapian kannalta.

Psykoterapia-asiakkaat tulevat monista erilaisista elämäntilanteista. Yhdellä voi olla takana jokin elämän kriiseistä: avioero, läheisen tai työpaikan menettäminen. Silloin paneudutaan siihen elämäntilanteeseen ja etsimme yhdessä ratkaisuja siihen, miten tilanteesta voi selviytyä. Toisena voi olla mielenterveyskuntoutujia, joilla voi olla masennusta tai psyykkisiä ongelmia. Silloin terapia voi olla pidempikestoista.

Ajatuksena on, että asiakas tulee paikalle elämäntilanteensa kanssa, ja terapeutti auttaa häntä löytämään uusia ratkaisumalleja ja tukee, jotta asiakas voisi jatkaa elämäänsä eteenpäin.

Keskustelun lisäksi psykoterapiassa käytetään toiminnallista arkista tekemistä. Toiminnan kautta voi tulla uusia kokemuksia omasta itsestä, se taas vahvistaa itsetuntemusta ja itseluottamusta.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia soveltuu monenlaisiin tilanteisiin. Sitä voi tehdä paitsi yksilöiden, myös parien ja perheiden, ryhmien ja työyhteisöjen kanssa. Mukaan voi tuoda vaikka ystävän tai vanhemmat, jos he voisivat tuoda tilanteeseen uutta näkökulmaa, tai jos se muuten on terapiassa tarkoituksenmukaista.

 

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia kehitettiin alun perin lyhytterapiaksi. Joskus 6-8 tapaamista voi riittää muutoksen aikaansaamiseksi. Pitkä psykoterapia taas voi kestää useampia vuosia. Kognitiivinen lyhytpsykoterapia (10-20 kertaa) sisältää useita eri psykoterapiamuotoja. Keskeisiä kohteita terapiatyöskentelyssä ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet.
 
Kognitiivisen psykoterapian perustajatuksena on se, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa, että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan, myös tunnekokemus voi muuttua. Terapiassa kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja uudenlaisia toimintatapoja.
 
Psykoterapiaa voidaan tehdä myös etäyhteyttä hyödyntäen.

 

Seuraa meitä Instagramissa