Psykoterapia
 

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa asiakkaan ja psykoterapeutin välillä on luottamuksellinen ja tasavertainen yhteistyösuhde. Yhteistyössä etsitään ratkaisuja elämän pulmatilanteisiin.

Myönteinen tulevaisuuskuva ja tavoitteiden asettaminen ovat tärkeä osa psykoterapiaa. Terapiassa suunnitellaan tarvittavia edistymisaskelia ja asiakas ottaa niitä kohti omaa tavoitettaan. Asiakkaan omat toiveet, ideat ja tavoitteet ovat keskeisiä terapian kannalta.

Psykoterapia-asiakkaani tulevat monista erilaisista elämäntilanteista. Yhdellä voi olla takana jokin elämän kriiseistä: avioero, läheisen tai työpaikan menettäminen. Silloin paneudumme siihen elämäntilanteeseen ja etsimme yhdessä ratkaisuja siihen, miten tilanteesta voi selviytyä. Toisena voi olla mielenterveyskuntoutujia, joilla voi olla masennusta tai psyykkisiä ongelmia. Silloin terapia voi olla pidempikestoista.

Ajatuksena on, että asiakas tulee paikalle elämäntilanteensa kanssa, ja terapeutti auttaa häntä löytämään uusia ratkaisumalleja ja tukee, jotta asiakas voisi jatkaa elämäänsä eteenpäin.

Keskustelun lisäksi psykoterapiassa käytetään toiminnallista arkista tekemistä. Toiminnan kautta voi tulla uusia kokemuksia omasta itsestä, se taas vahvistaa itsetuntemusta ja itseluottamusta.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia soveltuu monenlaisiin tilanteisiin. Sitä voi tehdä paitsi yksilöiden, myös parien ja perheiden, ryhmien ja työyhteisöjen kanssa. Mukaan voi tuoda vaikka ystävän tai vanhemmat, jos he voisivat tuoda tilanteeseen uutta näkökulmaa, tai jos se muuten on terapiassa tarkoituksenmukaista.

Psykoterapiaa voi tehdä myös etäyhtettä hyödyntäen.